Stetsko Konsult AB

Stetsko Konsult jobbar med psykoterapi, samtalsbehandling, handledning, medling
och utredningar inom området barn och ungdom samt krishantering med krissamtal
och sorgbearbetning.

Ibland känns livet svårt och då kan det behövas en samtalspartner som har erfarenhet
av att prata om svåra, jobbiga och smärtsamma saker. Innehållet i samtalet avgör du
och vi bidrar med lyssnande, stöd och nya perspektiv. Även i par- och/eller
familjesituationen kan det behövas en utomstående person att prata med för att hitta
en lösning framåt och underlätta samt öka kommunikationen mellan par- och/eller
familjemedlemmar.

 

Maria Stetsko

Jag är auktoriserad socionom (masterexamen) och leg. psykoterapeut (St. Lukas). Jag har även handledarutbildning och är medlem i svensk handledarföring i psykosocialt arbete. Min psykoterapeutiska bakgrund är psykodynamisk med en systemisk- och interpersonell påbyggnad. Jag har mångårig erfarenhet av samtalsterapi, handledning till personal, arbete inom socialtjänst samt förskola- och skola förutom tillsynsarbete. Jag arbetar även med medling i familjekonflikter där det finns oenighet avseende barnens vårdnad-, boende och/eller umgänge.

 

Kontakt

Telefon: 073-0939798

E-Post: maria@stetskokonsult.se  


Adress: 

Stetsko Konsult AB
Brunsoppsvägen 6
705 10 Örebro 

Skicka ett meddelande.